Prawo cywilne

W obszarze prawa cywilnego podejmuje się m.in. spraw o:

– o ochronę dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie)

– o uznanie za zmarłego

– dot. nieruchomości i innego mienia, gospodarstw rolnych

– dot. pożytków rzeczy (naturalnych (płody), cywilnych (dochody))

– dot. pożytków prawa (dochody)

– wsparcie prawne przy negocjacjach i zawieraniu umów rozporządzających własnością (użytkowaniem wieczystym) nieruchomości i innymi rzeczami, mieniem (sprzedaż, darowizna, zamiana)

– wsparcie prawne przy negocjacjach i zawieraniu umów rozporządzających gospodarstwem rolnym (sprzedaż, darowizna, zamiana)

– uchylenie od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli (brak świadomości i swobody, pozorność, błąd, podstęp, groźba)