Mediacje

Wkrótce (lipiec/sierpień 2017 r.) Kancelaria świadczyć będzie usługi z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Mediacja to polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów.

Warto zwrócić uwagę, że mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą neutralnego i bezstronnego mediatora, dochodzą do satysfakcjonującego porozumienia. Mediator pomaga stronom w komunikacji i określeniu interesów.