O kancelarii

Swoją działalność wykonuję w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Radcy Prawnego, do której dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Kancelarię prowadzę od 2015 r. świadcząc pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w ramach własnej Kancelarii, od 5 lat praktykowałem w zawodzie. Jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Opolskim, które ukończyłem w 2011 r., rozpocząłem współpracę z krakowskimi Kancelariami prawnymi, w których nabywałem pierwsze doświadczenia w dziedzinie prawa. Po zakończeniu studiów na okres 6 lat przeprowadziłem się do Krakowa. W tym czasie odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2015 r. uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i w tym samym roku złożyłem ślubowanie uzyskując prawo wykonywania zawodu radcy prawnego.

Jestem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1335.

Podsumowując od ponad 7 lat praktykuję w zawodzie. W trakcie tego okresu zajmowałem się głównie sporami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Swoich klientów reprezentuję w negocjacjach, transakcjach, bieżącej działalności biznesowej, jak i sporach, które powstają na ich tle. W moim obszarze zainteresowań pozostają pozasądowe metody rozwiązywania sporów, jak i psychologia.

Kancelaria ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych do kwoty 1 545 495 zł.