Prawo rodzinne

W obszarze prawa rodzinnego świadczę pomoc prawną m.in. w sprawach o:

– rozwód, separację (w tym w zakresie ustalenia ewentualnej winy rozkładu pożycia) 

– ustalenie odpowiedzialności majątkowej małżonków

– zezwolenie na dokonanie czynności do której potrzebna jest zgoda drugiego małżonka

– rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków

– ustanowienie rozdzielności majątkowej

– podział majątku wspólnego

– zwrot nakładów i wydatków poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie

– zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

– alimenty na rzecz małżonka 

– alimenty na rzecz krewnych 

– alimenty na rzecz dzieci 

– zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania 

– uchylenie obowiązku alimentacyjnego

– ustalenie ojcostwa

– roszczenia o:

  • pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem
  • pokrycie kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu
  • pokrycie innych koniecznych wydatków matki albo szczególnych strat majątkowych związanych z ciążą lub porodem

– władzę rodzicielską (w tym o jej ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie)

– rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka 

– opiekę naprzemienną

– kontakty