Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części, dotyczącej odsetek od należności głównej

Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części, dotyczącej odsetek od należności głównej

Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części, dotyczącej odsetek od należności głównej W pierwszym opublikowanym przeze mnie poście, chciałbym zwrócić uwagę, na jak się okazało nie tak oczywistą kwestię, pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w części dotyczącej odsetek od należności głównej. Z brakiem pewności co do zasadności takiego żądania, spotkałem się podczas przygotowywania opinii w zakresie przedawnieniaWięcej oPozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części, dotyczącej odsetek od należności głównej[…]